Runboard.com
You're welcome.

runboard.com       Lid worden (Help) | Inloggen (Wachtwoord kwijt?)

 
Wij Nederlanders Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Geregistreerd: 02-2020
Posts: 87
Karma: 0 (+0/-0)
Reageer | Quote
Beleidsaanpassingen


Hoe krijgen we Nederland weer terug op het spoor?

We laten alle politieke partijen uit hun partijprogramma/agenda 10 speerpunten halen.
Deze 10 punten voegen we samen en leggen we middels een referendum voor aan de Nederlanders.

Deze kiezen maximaal 3 punten uit de totaallijst waarbij in de lijst geen vermelding staat van welke partij punten afkomstig zijn.

Op deze wijze krijgen we lijst met een volgorde van meest belangrijk tot minst belangrijk.

Vervolgens kan iedereen die zich geroepen voelt deze lijst van meest belangrijk naar minst belangrijk uit te voeren zich aanmelden als te kiezen volksvertegenwoordigers. Politici, burgers, iedereen kan op deze lijst komen.
Vervolgens wordt deze lijst met volksvertegenwoordigers voorgelegd aan het volk via een referendum.
We kiezen hooguit 50 personen. Moet voldoende zijn, de partij programma's en agenda's zijn immers uit beeld, ze hebben een gezamenlijk doel.

Deze 50 volksvertegenwoordigers hebben geen onschendbaarheid en geen vaste zittingsperiode. Als ze niet voldoen is het vertrekken. Maar goed werk verrichten is ook langer kunnen blijven zitten dan 4 jaar.
E.e.a wordt weer middels referenda bepaald. Iedere maand terugblik op de afgelopen periode en daarop afrekenen. Zonder wachtgeld vangnet of banenpool.

Er zullen vanzelf nieuwe punten komen, oude zijn afgerond of uitgewerkt/afgehandeld en die worden afgevoerd of toegevoegd.

Geen Eerste Kamer meer maar een Constitutioneel Hof dat regeervoorstellen toetst aan de Grondwet en allerlei verdragen die van toepassing zijn.
Daarna wordt e.e.a. voorgelegd ter stemming aan het volk.

De democratische meerderheid beslist vervolgens.
Meer democratie van daaruit opbouwen.

---
Wij Nederlanders
4/4/2020, 2:28 pm Link naar deze Post Email Wij Nederlanders   PM Wij Nederlanders Blog
 
ToastOnTheSide Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Registered user

Geregistreerd: 04-2020
Posts: 1
Karma: 1 (+1/-0)
Reageer | Quote
Re: Beleidsaanpassingen


Dit mag ergens anders geplaatst worden ... Het is mij eerste reactie op het forum.

Ik ben van mening dat als we wat in Nederland willen veranderen dat we de geldstroom eigendom moeten maken van het collectief.

Hieronder een stuk wat ik een aantal jaren heb gesschreven:

Een Democratisch Belastingsysteem: Deelnemersplichtsysteem (DPS) – basis ideeën

Iedereen heeft een belastingplicht. Dit gaan we een Deelnemersplicht noemen – om met het DBS te beginnen kan de Deelnemersplicht hetzelfde zijn als de Belastingplicht die berekend was volgens het huidige belastingsysteem.
Centrale inning van belastingplicht door alle overheidsinstanties wordt verboden, dus ook inkomstenbelasting. Deze navelstring moet doorgeknipt worden om de ontwikkeling van nieuwe en efficiëntere organisatievormen van het land te stimuleren. De belastingverslaving van de overheid is niet meer acceptabel.
Het politieke proces bepaalt de budgets die nodig zijn zodat de overheid en lokale overheid de diensten kan leveren en kan functioneren.
De centrale overheid organiseert een platform, het DBS platform, waar deze budgets worden gepubliceerd en uitgelegd. Dit zijn de budgets voor de centrale maar ook lokale overheden.
Iedereen is verplicht om zelf zijn/haar Deelnemersplicht periodiek over te maken.
Een burger kan middels het DBS platform geld overmaken naar de verschillende budgets/potjes. Als het potje vol is dan ben je verplicht om je Deelnemersplicht naar een ander budget/potje over te maken net zo lang tot je hele plicht is voldaan. De continuïteit (maar ook internationale afspraken) van de centrale en lokale overheid moet namelijk gegarandeerd worden.
Het budget/potje wat vol was krijgt een pluspunt. Het potje wat het laatst gevuld was krijgt een minpunt. Het puntensysteem is het democratische middel van de burger waar de het politieke proces rekening mee moet houden bij het bepalen van vervolg budgetten. Het is eigenlijk een stemsysteem, je kan er uit opmaken wat de burgers belangrijk vinden.
Mocht het voorkomen dat alle potjes vol zijn dan ben je verplicht om je Deelnemersplicht over te maken naar het potje Onvoorzien. In een ideale wereld zou de totale Deelnemersplicht gelijk moeten zijn aan het totale budget.
Van de Deelnemersplicht moet in de eerste instantie 60% gaan naar budgets/potjes van lokale projecten. Dit moet in de loop van de tijd naar 80%. Lokaal moet belangrijk worden. Dit zal zorgen voor dynamiek en vernieuwing waar het hele land kan van profiteren.

Zaken die belangrijk zijn om dit mogelijk te maken

We moeten stoppen met stemmen op politieke partijen. We moeten gaan stemmen op regeerakkoorden. Zou gaan de debatten, ook de publieke, niet over politici of partijen maar echte zaken die er toe doen.
Uit een regeerakkoord vloeit een budget/een potje.
Regeerakkoorden moeten het puntensysteem in acht houden.
Politieke partijen mogen meerdere regeerakkoorden voorstellen.
Partijen mogen met andere partijen regeerakkoorden maken en deze voorstellen.


Graag reacties.
4/16/2020, 9:23 am Link naar deze Post Email ToastOnTheSide   PM ToastOnTheSide Blog
 
Wij Nederlanders Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Geregistreerd: 02-2020
Posts: 87
Karma: 0 (+0/-0)
Reageer | Quote
Re: Beleidsaanpassingen


Beste Toast on the Side,

Hartelijk dank voor een waardevolle bijdrage.
Eentje die hopelijk veel meer discussie en oplossingen, zeker ook op andere beleidsterreinen, gaat opleveren. Want we moeten het wel samen met alle Nederlanders vorm gaan geven en uit de parlementaire hebberige handjes gaan trekken.

Voor zover ik het zo overzie, heb zelf nog niet veel aandacht aan financiën gegeven, een prima suggestie. Waarbij de belastingbetaler in eerste instantie zelf bepaalt waar zijn belastinggeld aan uitgegeven wordt.
En dan vervolgens afvinken naar wat hij/zij zelf vervolgens het meest belangrijk vind.
Helemaal niets op aan te merken.

Vooral op het punt "Van de Deelnemersplicht moet in de eerste instantie 60% gaan naar budgets/potjes van lokale projecten. Dit moet in de loop van de tijd naar 80%. Lokaal moet belangrijk worden. Dit zal zorgen voor dynamiek en vernieuwing waar het hele land kan van profiteren" zitten we op één lijn.
De politiek moet niet opgelegd worden vanuit steeds verder weg liggende bestuursorganen die volkomen uit de klauwen gegroeid zijn maar moet dichtbij de burger komen te liggen en bepaalt worden door die burger.
Dus als meer dan 80% haalbaar is ben ik voor!

Geen partijagenda's meer, geen parlementaire overwegingen die niet uitgelegd (mogen) worden maar uitvoeren wat de burger per democratische meerderheid zegt.
Een langlopend regeerakkoord, opgesteld door de democratische meerderheid, niet zijnde de parlementaire meerderheid(!), en eentje die uiteindelijk wat mij betreft in de Grondwet wordt vastgelegd. Zodat wijzigingen/aanpassingen 'per ongeluk' uitgesloten zijn. Verandering aan de Grondwet alleen toestaan bij een ruime meerheid van de Nederlanders als die voor zijn.
Zeg minimaal 79%?

Ik zet de reactie van je zo ook onder Financiën, daar hoort hij zeker ook thuis. En nou maar hopen dat meer mensen de weg naar de volksdemocratie weten te vinden!


---
Wij Nederlanders
4/16/2020, 11:17 am Link naar deze Post Email Wij Nederlanders   PM Wij Nederlanders Blog
 


Reageer

U bent niet ingelogd (Log in)
Back To Top