Runboard.com
You're welcome.

runboard.com       Lid worden (Help) | Inloggen (Wachtwoord kwijt?)

 
Wij Nederlanders Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Geregistreerd: 02-2020
Posts: 87
Karma: 0 (+0/-0)
Reageer | Quote
Franklin ter Horst - Uit het nieuws 06-04-2020


Is het Wuhan- coronavirus een argument voor invoering nieuwe wereldorde?

De voormalige Britse premier Gordon Brown heeft politieke leiders opgeroepen om een ‘tijdelijke vorm van een wereldregering’ (Nieuwe Wereldorde) op te richten om het Wuhan-virus te bestrijden. Het is niet zo vreemd dat Brown deze uitspraak doet want hij heeft net als een groot aantal andere figuren het ”International Visitors Leadership program” gevolgd in Amerika bij het “Bureau of Educational and Cultural Affairs” waar ze zijn klaargestoomd om de Elite (globalisten) te dienen. Honderden politieke leiders hebben hier een opleiding genoten waaronder de voormalige Britse premier Tony Blair en de Nederlandse premier Balkenende die de opleiding in 1985 heeft gevolgd gelijktijdig met de voormalige Franse leider Nicolas Sarkozy. Doelstelling van deze opleiding is wereldwijd de reeds bestaande macht van de Globalisten te stabiliseren om op deze manier hun doelstellingen verder te concretiseren, het installeren van een “Nieuwe wereldorde”.Zo ziet Brown het Wuhan-virus kennelijk bij uitstek een middel om dit systeem wereldwijd te installeren omdat het virus inmiddels de hele wereld omvat. Klik hier voor een artikel over 42.000 doden in Wuhan.

Meer lezen? Volg de link onderaan.

Psalm 2:2 “De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen.”

Dat er sprake is van een groep figuren die in werkelijkheid de wereld besturen is trouwens niet iets van de laatste jaren want Honoré de Balzac (1799-1850) schreef daar al het volgende over: ”Er zijn mensen die zich ophouden achter de coulissen van het wereldtoneel, en daarom zijn er twee soorten geschiedschrijving: ten eerste de officiële, vervalste ad usum Delphini, en ten tweede de geheime, waarin de werkelijke oorzaken van gebeurtenissen opgetekend worden- een schandelijke geschiedenis.” De beroemde Victoriaanse staatsman Benjamin Disreali (1804 – 1881) schreef: “De wereld wordt door heel andere personen geregeerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan.” De Amerikaanse president Theodore Roosevelt (1858- 1919) beweerde: ,,Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.”

Meer lezen? Volg de link onderaan.

Efeziërs 5:11 “En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.”

Eén van de terreinen waarop de Globalisten hun misleidende activiteiten kunnen ontplooien, is dat van de internationale media. ,,Wie de media beheerst, kan bepalen hoe de massa denkt en kan deze controleren en sturen.” Journalisten zijn bewerkers van persberichten geworden en maken zich daarmee schuldig aan het verspreiden van nep-nieuws. Er wordt nauwelijks aandacht besteedt aan het doen en laten van de Globalisten en dat komt voornamelijk doordat de belangrijkste nieuwsbrengers volledig door hen worden gedicteerd. Ze waken ervoor dat er alleen met hun goedkeuring zaken in de openbaarheid worden gebracht. Tijdens de vergaderingen van de machtigste organisaties wordt het internationale beleid vastgesteld- waar regeringen zich veelal bij aanpassen- en wordt het mediabeleid bepaald. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen. Tijdens de Bilderberg bijeenkomst in Baden-Baden in juni 1991 liet David Rockefeller daarover geen enkele twijfel bestaan:

Meer lezen? Volg de link onderaan.

Psalm 146:3-4-5 “Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is; gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen. Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God…”

In het boek “Externalisation of the Hierarchy” wordt uit de doeken gedaan wie er over de aarde zal regeren…zijn naam is Lucifer. De oplossing van onoplosbare kwesties wordt door geen enkele, hoe belangrijke aardse macht ook, gevonden. De volkeren moeten rekening houden met het feit, dat de Bijbelse God de raad der volkeren zal verbreken:

Psalm 33:10 “De Here verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt de gedachten der natiën…”

Gods Woord is schaars geworden en vervangen door bedrieglijke woorden, die als men zich er in verdiept van satanische opzet blijken te zijn. De meedogenloze realiteit van het Wuhan-virus is verontrustend. De hele wereld is inmiddels ontwricht zodat de vraag gerechtvaardigd is of dit virus het begin is van de in de Bijbel voorzegde chaos. Besmettingen zijn nu vastgesteld in 195 van de 195 landen. In een op 16 maart 2020 gepresenteerde schokkende studie van het Imperial College (PDF-File) staat dat de strijd tegen het virus wel eens 18 maanden zou kunnen duren. De Globalisten kunnen van deze gelegenheid gebruik maken om de weg te bereiden voor de komst van de valse messias. De figuur zal de in nood verkerende wereldbevolking een rijk van geluk en vrede beloven maar in werkelijkheid alleen verderf en vernietiging brengen.

Meer lezen? Volg de link onderaan.

Openbaring 13:16-18 “En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”

Volgens de Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong, ex-adviseur van het Witte Huis en met tal van contacten in regeringskringen, overweegt de VS serieus om een verplichte geïmplanteerde microchip in te voeren, zogenaamd om de Wuhan-crisis op te lossen.

Aan de bron: Website Franklin ter Horst

---
Wij Nederlanders
4/7/2020, 12:26 pm Link naar deze Post Email Wij Nederlanders   PM Wij Nederlanders Blog
 


Reageer

U bent niet ingelogd (Log in)
Back To Top